Zorgtoeslag en kindgebonden budget: druk uw box 3-vermogen


zorgtoeslagBij de toekenning van de zorg-toeslag en kindgebonden budget vindt vanaf 2013 een vermogenstoets plaats. Voor het begrip vermogen sluit de wetgever aan bij het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Zo vervalt de zorgtoeslag volledig als uw vermogen op 1 januari 2013 meer bedraagt dan € 80.000 plus uw heffingsvrije vermogen.
U kunt uw box 3-vermogen verlagen door schenkingen te
doen, geen voorlopige belastingteruggaaf aan te vragen (kan
ook verschuldigde heffingsrente schelen) of uw eigenwoning-
schuld af te lossen (daar kan wel een vermindering van hy-
potheekrenteaftrek tegenover staan).

Share Button

Verwante artikelen

Tags: , ,

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 + = seven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>