Home » Posts tagged "Voorbelasting"

Tag Archives: Voorbelasting

Wet uniformering loonbegrip 2013 zorgt nu al voor kopzorgen


Sinds 1 januari 2013 hoeft de werkgever door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip 2013, op twee uitzonderingen na, slechts één loonbegrip te hanteren voor de berekening van de grondslagen voor de loonheffingen. Deze versimpeling van de loonheffingen pakt echter niet voor alle werkgevers voordelig uit en zorgt nu al voor kopzorgen. Situatie tot 1 januari 2013 Voorheen moest de werkgever voor de berekening van de grondslagen voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen (pvv), de premies werknemersverzekeringen en de […]

Tags: , , , ,

Toch btw-correctie over loon in natura


Als een onderneming goederen aan zijn werknemers verstrekt als loon in natura, moet hij volgens het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUO) de btw-aftrek over deze goederen corrigeren. In 2008 meende de Hoge Raad dat deze bepaling in strijd kon zijn met het Europees recht. Eind 2012 is de Hoge Raad echter omgegaan. De ondernemer heeft vanaf 2013 geen excuus meer om de btw-correctie over loon in natura achterwege te laten. Loon in natura Als een werkgever een ondernemer is die […]

Tags: , , , ,