Home » Posts tagged "Schenking"

Tag Archives: Schenking

Toerekening overdrachtsbelasting bij gedeeltelijke schenking


Wie een onroerende zaak krijgt geschonken, mag in beginsel de geheven overdrachtsbelasting aftrekken van de schenkbelasting. Als sprake is van een gedeeltelijke schenking, moet men de overdrachtsbelasting evenredig toedelen tussen het geschonken en het zelf te betalen bedrag. Schenking van onroerend goed De schenking van een onroerende zaak geeft de fiscus in eerste instantie een reden om twee belastingen te heffen. Ten eerste moet de verkrijger van de onroerende zaak in beginsel schenkbelasting betalen als de schenker op het moment […]

Tags: , ,