Home » Posts tagged "Partnerschap"

Tag Archives: Partnerschap

Partnerschap om belasting te ontlopen mag niet


Het aangaan van een zeer kort geregistreerd partnerschap met als enig doel panden over te dragen zonder daarover overdrachtsbelasting te betalen, geldt als wetsontduiking. Zo oordeelt de Hoge Raad vandaag In deze zaak waren twee personen gezamenlijk eigenaar van tien panden. Op 23 december 2003 zijn zij een geregistreerd partnerschap – gelijkgesteld aan een huwelijk – aangegaan waarbij alleen die tien onroerende zaken tot de gemeenschap van goederen zijn gaan behoren. Het partnerschap is op 24 december 2003 beëindigd. Vervolgens […]

Tags: , ,