Home » Posts tagged "Overdrachtsbelasting"

Tag Archives: Overdrachtsbelasting

Partnerschap om belasting te ontlopen mag niet


Het aangaan van een zeer kort geregistreerd partnerschap met als enig doel panden over te dragen zonder daarover overdrachtsbelasting te betalen, geldt als wetsontduiking. Zo oordeelt de Hoge Raad vandaag In deze zaak waren twee personen gezamenlijk eigenaar van tien panden. Op 23 december 2003 zijn zij een geregistreerd partnerschap – gelijkgesteld aan een huwelijk – aangegaan waarbij alleen die tien onroerende zaken tot de gemeenschap van goederen zijn gaan behoren. Het partnerschap is op 24 december 2003 beëindigd. Vervolgens […]

Tags: , ,

Toerekening overdrachtsbelasting bij gedeeltelijke schenking


Wie een onroerende zaak krijgt geschonken, mag in beginsel de geheven overdrachtsbelasting aftrekken van de schenkbelasting. Als sprake is van een gedeeltelijke schenking, moet men de overdrachtsbelasting evenredig toedelen tussen het geschonken en het zelf te betalen bedrag. Schenking van onroerend goed De schenking van een onroerende zaak geeft de fiscus in eerste instantie een reden om twee belastingen te heffen. Ten eerste moet de verkrijger van de onroerende zaak in beginsel schenkbelasting betalen als de schenker op het moment […]

Tags: , ,