Home » Posts tagged "Ondernemen"

Tag Archives: Ondernemen

Per maand is mkb’er twee werkdagen kwijt aan financiële administratie


Een gemiddelde mkb’er besteedt maandelijks 16 uur en 53 minuten aan de financiële administratie, wat gelijkstaat aan twee volledige werkdagen. Dat is een van de conclusies uit het tweede deel van Basware’s MKB Finance-onderzoek. Binnen deze twee dagen behoren het beantwoorden van leveranciers- en klantvragen (2 uur en 19 minuten), het opstellen en verzenden van facturen (1 uur 55 minuten) en herzien van te betalen facturen (1 uur en 45 minuten) tot de meest tijdrovende activiteiten. Dit valt samen met […]

Tags: , ,

Gezamenlijk ondernemen? Alleen op basis van gelijkwaardigheid


Ondernemen kan ook gezamenlijk plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een vennootschap onder firma (vof). Wil er sprake zijn van een reële vof, dan moet de samenwerking plaatsvinden op voet van gelijkwaardigheid als vennoten in een vof-verband en van een daarop gerichte wil van de partijen. Vennootschap onder firma Wanneer een natuurlijke persoon of een rechtspersoon een samenwerkingsverband wilt aangaan, heeft men de keuze uit een aantal rechtspersoonlijkheden. Een daarvan is de vennootschap onder firma (vof). Kenmerken van een vof […]

Tags: ,