Home » Posts tagged "Belastingparadijs"

Tag Archives: Belastingparadijs

Belastingontwijking multinationals ethisch verantwoord?


Zo nu en dan speelt in de media de vraag of Nederland een belastingparadijs is voor met name belastingontwijkende multinationals. Het is jammer dat de media hierover doorgaans tendentieus en suggestief berichten zonder blijk te geven van enig inzicht in het (internationale) belastingrecht. De publieke verontwaardiging die naar aanleiding van dit soort berichtgeving ontstaat, is dan ook begrijpelijk. Het onlangs op 3 december 2012 gepubliceerde rapport naar aanleiding van het onderzoek van the Committee of Public Accountants naar de belastingheffing […]

Tags: ,