Stamrecht BV

stamrechtHet oprichten van een stamrecht BV is niet alleen voorbehouden aan ontslagen werknemers die een eigen onderneming willen starten. Een stamrecht BV kan worden opgericht voor het starten van een onderneming maar het is géén fiscaal vereiste. Wanneer de bruto ontslagvergoeding rechtstreeks wordt overgemaakt aan de eigen stamrecht BV blijft belastingheffing vooralsnog achterwege, mits de bruto ontslagvergoeding rechtstreeks wordt gestort in een stamrecht BV nadat deze is opgericht, en niet in een stamrecht BV in oprichting! Dit betekent dat de oprichter van een stamrecht BV (naast de ontslagvergoeding) moet beschikken over minimaal € 18.000,00 wat overeenkomt met het wettelijk minimum aan eigen vermogen voor de oprichting van een BV (= besloten vennootschap). Hierbij geldt als fiscaal vereiste dat de stamrecht BV een stamrechtverplichting moet aangaan met de gewezen werknemer. De stamrecht BV dient de bruto ontslagvergoeding op een verantwoorde manier te beheren om zo de toekomstige verplichting tot het doen van periodieke uitkeringen te kunnen nakomen. De toekomstige periodieke uitkeringen van de stamrecht BV worden te zijner tijd wel tot het belastbaar inkomen van de werknemer gerekend.

Een stamrecht BV biedt meer flexibiliteit dan een stamrecht bij een levensverzekering-maatschappij. Wanneer voor het starten van een onderneming
een stamrecht BV wordt opgericht, wordt de bruto ontslagvergoeding feitelijk (maar niet formeel) het startkapitaal van de onderneming en kan worden gebruikt voor het financieren van investeringen. Met een stamrecht BV is het tevens mogelijk om (binnen de grenzen van de fiscale spelregels) de bruto ontslagvergoeding aan te wenden voor privé doeleinden zoals bijvoorbeeld het financieren van een woning. Een stamrecht bij een levensverzekeringmaatschappij mag uitsluitend uitkeren in de vorm van een periodieke uitkering die voldoet aan de fiscaal vereiste minimale uitkeringsduur welke afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer op het moment van uitkeren.

De stamrecht B.V. zal jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting moeten doen. Om deze aangifte goed te doen zal ook een balans en een verlies- en winstrekening moeten worden opgemaakt. Het is niet verplicht om deze balans te deponeren bij de Kamer van Koophandel wanneer er een accountantsverklaring wordt afgegeven dat de B.V. zich alleen maar bezig houdt met het verzekeren van een stamrechtverplichting. Omdat er toch een balans moet worden opgemaakt voor de aangifte vennootschapsbelasting en een accountantsverklaring ook geld kost, kiezen wij ervoor om de balans wel te publiceren. Daarnaast moeten er notulen worden opgemaakt van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Tevens verzorgen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting.

Meer weten? Laat hier uw gegevens achter en één van onze gespecialiseerde medewerkers zal contact met u opnemen.

Uiteraard kunt u ons ook telefonisch benaderen op T: 070-7113180

Share Button