Partnerschap om belasting te ontlopen mag niet


fiscaal-partnerschapHet aangaan van een zeer kort geregistreerd partnerschap met als enig doel panden over te dragen zonder daarover overdrachtsbelasting te betalen, geldt als wetsontduiking. Zo oordeelt de Hoge Raad vandaag

In deze zaak waren twee personen gezamenlijk eigenaar van tien panden. Op 23 december 2003 zijn zij een geregistreerd partnerschap – gelijkgesteld aan een huwelijk – aangegaan waarbij alleen die tien onroerende zaken tot de gemeenschap van goederen zijn gaan behoren.

Het partnerschap is op 24 december 2003 beëindigd. Vervolgens hebben de ex-partners de gemeenschap verdeeld waardoor de panden op naam van één van hen kwamen zonder dat overdrachtsbelasting hoefde te worden betaald. Voor de verdeling van zo’n gemeenschap bestaat namelijk een vrijstelling. Het binnenhalen van die vrijstelling was de enige reden om het partnerschap aan te gaan.

De inspecteur vond het toepassen van de vrijstelling in dit geval niet gerechtvaardigd en heeft aanslagen opgelegd.

De Hoge Raad vindt dat een geregistreerd partnerschap niet kan worden aangegaan om naar believen de belastingheffing ten aanzien van de overdracht van een onroerende zaak te verijdelen. Omdat het partnerschap naar de bedoeling van betrokkenen is aangegaan voor een zo korte periode dat de door de wet aan dit partnerschap verbonden plichten geen reële praktische betekenis konden hebben, behoort de vrijstellingsregeling niet van toepassing te zijn. In zo’n geval is namelijk sprake van wetsontduiking. De inspecteur heeft de aanslagen dan ook terecht opgelegd.

via Eigen zaak details – Plein +.

Share Button

Verwante artikelen

Tags: , ,

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 × nine =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>