Nieuws: Fiscaal

Zorgtoeslag en kindgebonden budget: druk uw box 3-vermogen


Bij de toekenning van de zorg-toeslag en kindgebonden budget vindt vanaf 2013 een vermogenstoets plaats. Voor het begrip vermogen sluit de wetgever aan bij het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Zo vervalt de zorgtoeslag volledig als uw vermogen op 1 januari 2013 meer bedraagt dan € 80.000 plus uw heffingsvrije vermogen. U kunt uw box 3-vermogen verlagen door schenkingen te doen, geen voorlopige belastingteruggaaf aan te vragen (kan ook verschuldigde heffingsrente schelen) of uw eigenwoning- schuld af te lossen (daar kan wel een […]

Tags: , ,

CBS: Groot effect belastingmaatregelen op inflatie


Belastingmaatregelen in 2012 en 2013 hadden een groot effect op de inflatie in januari 2013. Als de belasting niet verhoogd zou zijn, zou de inflatie bijna de helft lager uitgekomen zijn. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. De Nederlandse inflatie is in januari 2013 uitgekomen op 3,0 procent. Dit is de hoogste inflatie in ruim 4 jaar tijd. Bijna de helft van de inflatie in januari 2013 werd veroorzaakt door veranderingen in btw, assurantiebelasting en energiebelasting. Daarnaast […]

Tags: , ,

Wet uniformering loonbegrip 2013 zorgt nu al voor kopzorgen


Sinds 1 januari 2013 hoeft de werkgever door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip 2013, op twee uitzonderingen na, slechts één loonbegrip te hanteren voor de berekening van de grondslagen voor de loonheffingen. Deze versimpeling van de loonheffingen pakt echter niet voor alle werkgevers voordelig uit en zorgt nu al voor kopzorgen. Situatie tot 1 januari 2013 Voorheen moest de werkgever voor de berekening van de grondslagen voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen (pvv), de premies werknemersverzekeringen en de […]

Tags: , , , ,

Verplichte invoering werkkostenregeling vermoedelijk uitgesteld


De verplichte invoering van de werkkostenregeling wordt vermoedelijk met een of twee jaar uitgesteld. Dat bevestigen bronnen rond het ministerie van Financiën, zo meldt Het Financieele Dagblad vandaag. De regeling zou per 1 januari 2014 verplicht worden. Staatssecretaris Weekers zou echter tot uitstel bereid zijn om een aantal knelpunten in de regeling op te lossen. Bedrijven konden drie jaar lang kiezen tussen de oude afspraken met de fiscus of de wkr. Vanaf volgend jaar zou invoering ervan verplicht worden. Maar […]

Tags:

Zakelijke kilometers voor ritten vanaf vakantieadres DGA


Gerechtshof Den Haag oordeelt dat de ritten die een dga met de auto heeft gereden in verband met het bezoek aan een zakenrelatie, als zakelijke kilometers zijn aan te merken. Aan de dga is door zijn bv een auto ter beschikking gesteld. De inspecteur verklaart dat de dga de bijtelling privégebruik auto vanaf 2008 achterwege mag laten. De dga heeft een rittenadministratie overgelegd. Onderdeel hiervan waren ritten vanaf het vakantieadres naar zijn woonhuis. De dga is namelijk tijdens zijn vakantie […]

Tags: ,

Toerekening overdrachtsbelasting bij gedeeltelijke schenking


Wie een onroerende zaak krijgt geschonken, mag in beginsel de geheven overdrachtsbelasting aftrekken van de schenkbelasting. Als sprake is van een gedeeltelijke schenking, moet men de overdrachtsbelasting evenredig toedelen tussen het geschonken en het zelf te betalen bedrag. Schenking van onroerend goed De schenking van een onroerende zaak geeft de fiscus in eerste instantie een reden om twee belastingen te heffen. Ten eerste moet de verkrijger van de onroerende zaak in beginsel schenkbelasting betalen als de schenker op het moment […]

Tags: , ,

Factureringsregels btw eenvoudiger


De factureringsregels voor de btw zijn eenvoudiger. Het gaat onder andere om aanpassing van de regels over: Uitreiken van facturen Om bij grensoverschrijdende transacties te bepalen van welke EU-lidstaat de presterende ondernemer de factureringsregels moet toepassen. Volledige en vereenvoudigde facturen In bepaalde gevallen, waarin de kans op fraude minder groot is, kan een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt. U mag een vereenvoudigde factuur uitreiken als het bedrag van de factuur niet hoger is dan € 100 (inclusief btw) of als de […]

Tags: ,

Aandachtspunten bij aftrek hypotheekrente na scheiding


Aan de hand van een rechtszaak komen enkele aandachtspunten bij aftrek hypotheekrente in de situatie van een echtscheiding aan de orde. De eigendomsverhouding isin beginsel bepalend. rechtszaak handelt over het volgende. De huwelijkspartners zijn ieder voor de helft eigenaar van de woning waarin ze met drie kinderen wonen. Ze zijn allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. In 2008 gaan zij uit elkaar en de man verlaat de woning. De vrouw geeft in haar aangifte voor het jaar 2008 op dat […]

Tags: ,

Werk-iPads medewerkers Belastingdienst vallen onder Werkkostenregeling


De Belastingdienst heeft het afgelopen jaar een deel van zijn medewerkers voorzien van een iPad voor hun werkzaamheden. iPads zijn een goed middel om goedkoper en effectiever te kunnen werken. Met behulp van iPads wordt de papierstroom teruggedrongen en wordt plaats- en tijdonafhankelijk werken veel beter mogelijk. Niet alleen op de kantoren, maar bijvoorbeeld ook buiten de deur. Bijvoorbeeld de buitencontrole en de invordering door deurwaarders. Het inzetten van iPads werpt hier vruchten af.Naast het zakelijke gebruik kan de iPad […]

Toch btw-correctie over loon in natura


Als een onderneming goederen aan zijn werknemers verstrekt als loon in natura, moet hij volgens het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUO) de btw-aftrek over deze goederen corrigeren. In 2008 meende de Hoge Raad dat deze bepaling in strijd kon zijn met het Europees recht. Eind 2012 is de Hoge Raad echter omgegaan. De ondernemer heeft vanaf 2013 geen excuus meer om de btw-correctie over loon in natura achterwege te laten. Loon in natura Als een werkgever een ondernemer is die […]

Tags: , , , ,

← Older posts Newer posts →