Nieuws: Fiscaal

Plan je vermogensoverdracht voor het verzorgingshuis


De ouderen van nu hebben door de huizenprijzenstijging in hun actieve levensfase, veelal een behoorlijk vermogen opgebouwd. Sinds 1 januari 2013 wordt dit vermogen naast de zogenaamde vermogensrendementheffing ook meegenomen bij de bepaling van de eigen bijdrage voor AWBZ-gefinancierde zorg. Op welke manier kan een slimme planning van vermogensoverdracht de eigen bijdrage helpen besparen? Gevolgen wijziging eigen bijdrage Doordat het vermogen vanaf 1 januari 2013 voor een groter deel (12%) wordt meegenomen bij de berekening van de eigen bijdrage voor zorg, […]

Tags: , ,

Belastingontwijking multinationals ethisch verantwoord?


Zo nu en dan speelt in de media de vraag of Nederland een belastingparadijs is voor met name belastingontwijkende multinationals. Het is jammer dat de media hierover doorgaans tendentieus en suggestief berichten zonder blijk te geven van enig inzicht in het (internationale) belastingrecht. De publieke verontwaardiging die naar aanleiding van dit soort berichtgeving ontstaat, is dan ook begrijpelijk. Het onlangs op 3 december 2012 gepubliceerde rapport naar aanleiding van het onderzoek van the Committee of Public Accountants naar de belastingheffing […]

Tags: ,

Partnerschap om belasting te ontlopen mag niet


Het aangaan van een zeer kort geregistreerd partnerschap met als enig doel panden over te dragen zonder daarover overdrachtsbelasting te betalen, geldt als wetsontduiking. Zo oordeelt de Hoge Raad vandaag In deze zaak waren twee personen gezamenlijk eigenaar van tien panden. Op 23 december 2003 zijn zij een geregistreerd partnerschap – gelijkgesteld aan een huwelijk – aangegaan waarbij alleen die tien onroerende zaken tot de gemeenschap van goederen zijn gaan behoren. Het partnerschap is op 24 december 2003 beëindigd. Vervolgens […]

Tags: , ,

Uw belastingaangifte al vanaf €29,95


“Leuker kunnen wij het niet maken maar wel véél makkelijker bij Innovest” De tijd van het jaar voor het doen van uw belastingaangifte is weer aangebroken. Voor velen van u is dit een periode van vragen en zoeken naar antwoorden omtrent uw aangifte. Door continue veranderingen in het belastinglandschap kan dit er voor zorgen dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Innovest Finance helpt u graag in deze periode en neemt deze zorg ook uit uw handen. […]

Echtscheiding en verplicht aflossen op de eigenwoningschuld


Wat gebeurt er met de eigenwoningschuld in de situatie van een stel dat gehuwd is in gemeenschap van goederen en in 2013 gaat scheiden? De man blijft in de woning wonen en koopt de vrouw uit. De waarde van de woning is € 300.000, de gezamenlijke eigenwoningschuld op de woning is € 320.000 (aflossingsvrij). De helft van de gezamenlijke eigenwoningschuld, zijnde € 160.000, behoort toe aan de man. Dit deel mag op basis van overgangsrecht aflossingsvrij worden voortgezet. Vervolgens koopt […]

Tags: ,

De nuttigste aftrekposten: werk


Zelf de belastingaangifte invullen wordt steeds makkelijker, zeker met deze lijst met aftrekposten. Zo weet u zeker dat u niets vergeet. Tel uw kosten op, bereken of u ze kunt aftrekken en geniet belastingvoordeel. In dit deel staan de aftrekposten van uw werk centraal. Werknemers Voor werknemers zijn de reiskosten per openbaar vervoer aftrekbaar met een vast bedrag dat afhankelijk is van het aantal gereisde kilometers. Voorwaarden zijn dat de enkele reisafstand van uw huis naar uw werk minimaal tien […]

Tags: , , , , , , ,

De nuttigste aftrekposten: huis


Zelf de belastingaangifte invullen wordt steeds makkelijker, zeker met deze lijst met aftrekposten. Zo weet u zeker dat u niets vergeet. Tel uw kosten op, bereken of u ze kunt aftrekken en geniet belastingvoordeel. In dit deel staan de aftrekposten van uw huis centraal. Hypotheek Hypotheekrente is over 2012 nog gewoon aftrekbaar, ook die van een spaar- of beleggingshypotheek. Wie in 2013 een hypotheek afsluit, mag de rente alleen nog aftrekken wanneer er gedurende de looptijd daadwerkelijk wordt afgelost. Tegenover […]

Tags: , , , ,

De nuttigste aftrekposten: gezin


Zelf de belastingaangifte invullen wordt steeds makkelijker. En met deze serie ‘nuttigste aftrekposten’ wordt het al helemaal een eitje. Tel uw kosten op, bereken of u ze kunt aftrekken en geniet belastingvoordeel. In dit deel staan de aftrekposten voor mensen met een gezin centraal. Alimentatie algemeen Betaalde partneralimentatie is een aftrekpost, maar ook afkoopsommen en betalingen om pensioen- en lijfrenterechten te verrekenen, mag u aftrekken. Ook als uw ex-partner woont in een (deel van de) woning die op uw naam […]

Tags: , , , ,

De nuttigste aftrekposten: overig


Zelf de belastingaangifte invullen wordt steeds makkelijker, zeker met deze lijst met aftrekposten. Zo weet u zeker dat u niets vergeet. Tel uw kosten op, bereken of u ze kunt aftrekken en geniet belastingvoordeel. Middeling Hebt u het ene jaar veel meer inkomsten in box 1 werk en woning dan het andere, bijvoorbeeld omdat u bent gestopt met werken? Dan kunt u de Belastingdienst vragen de belasting te berekenen over het gemiddelde inkomen van drie aaneengesloten kalenderjaren. Dat kan voordelen […]

Tags: , , ,

Na verbouwing één eigen woning


Wanneer een eigenaar een woning koopt die grenst aan zijn eigen woning en deze verbouwt tot een geheel, kunnen deze één gebouw gaan vormen. In dat geval is sprake van een eigen woning volgens het hof en zijn de kosten aftrekbaar. Stel een eigenaar van een woning koopt ook de daarnaast gelegen woning en gaat deze verbouwen om als geheel te gaan gebruiken. Als de woning en nieuw aangekochte woning na de verbouwing naar aard en inrichting twee afzonderlijke onroerende […]

Tags: ,

← Older posts