Administratie en Jaarrekening

Business people planningFinanciële administratie

Ondernemen is vooruitzien en beslissingen durven nemen. Maar wel op goede gronden. Om te zorgen dat u op elk moment een goed overzicht en inzicht hebt in de actuele stand van zaken en uw werkelijke kosten en verdiensten, is een vlekkeloze financiële administratie eenvoudigweg onontbeerlijk.

Innovest Finance helpt u bij het opzetten van een financiële administratie die een solide basis vormt voor een efficiënte bedrijfsvoering en ervoor zorgt dat u uw zaken tegenover de fiscus perfect kunt onderbouwen. En natuurlijk verzorgen wij ook graag de invoer van gegevens voor u en nemen daarmee wel een stuk zorg uit uw handen. Wij van Innovest Finance geloven er in dat een ondernemer ook hetgeen moet doen waar die goed in is, en dat is ondernemen!

Daarnaast adviseert Innovest Finance u desgevraagd over wel of niet uitbreiden van uw financiële administratie, de voordelen van uitbesteding, of over het aangaan van partnerships en de financiële consequenties daarvan. En voorzien wij u van alle financiële managementinformatie die u en uw bank nodig hebben om ervoor te zorgen dat u wat meer financiële armslag krijgt.

jaarrekeningJaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide en soms het kasstroomoverzicht.

Innovest Finance stelt uw Jaarrekening op

Innovest Finance stelt na afloop van een boekjaar de jaarrekening op voor uw bedrijf; deze voldoet aan alle normen van de fiscus en kan gebruikt worden om de fiscale winst van uw onderneming te berekenen. Deze fiscale winst wordt gebruikt als basis voor de heffing van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast geeft de jaarrekening u een helder beeld van de vermogenspositie van de onderneming en van de resultaten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Het boekjaar loopt meestal parallel aan een kalenderjaar.

Duidelijke toelichting bij uw jaarrekeningadministratie-en-boekhouding

Het verzorgen van uw jaarrekeningen is bij Innovest Finance in goede handen. Ze zijn overzichtelijk, bevatten altijd een toelichting en als dat nog niet genoeg is voor u, leggen we u persoonlijk nog eens uit hoe u de jaarrekening kunt lezen. Met Innovest Finance heeft u altijd een goed inzicht hoe uw onderneming er voor staat en is een belangrijk beleidsbepalend instrument

Het is daarom verstandig om deze jaarrekening te laten opstellen door een deskundige. Wij willen u daarbij graag van dienst zijn. Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitstekend in staat om de jaarrekening voldoende inzicht te geven voor u en uw financiers. Naast het samenstellen van de jaarrekening verzorgen wij ook de publicatiestukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel.
Door middel van deze cijfers geven wij u niet alleen een overzicht van de cijfers, maar ook inzicht in de financiële ontwikkelingen van uw onderneming. Onder andere op basis van deze cijfers geven wij zowel gevraagd als ongevraagd advies.In het verlengde van de jaarrekening nemen de tussentijdse cijfers een steeds belangrijke plaats in. Niet alleen voor het aanvragen van een krediet bij de bank ook om nog sneller inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming. In combinatie met een inzichtelijke administratie kunnen wij snel na afloop van de periode voor zorgen dat u tussentijdse cijfers heeft die u in staat te stellen om sneller beleidsbeslissingen te nemen.

Kortom wij verzorgen:

  • begeleiding bij het opzetten van administraties
  • inrichting en verwerking van administraties
  • administratieve dienstverlening
  • samenstellen jaarrekeningen
  • samenstellen tussentijdse cijfers
  • controleren van administraties
  • samenstellen van liquiditeitsoverzichten
Share Button