Monthly Archives: March 2013

Belastingontwijking multinationals ethisch verantwoord?


Zo nu en dan speelt in de media de vraag of Nederland een belastingparadijs is voor met name belastingontwijkende multinationals. Het is jammer dat de media hierover doorgaans tendentieus en suggestief berichten zonder blijk te geven van enig inzicht in het (internationale) belastingrecht. De publieke verontwaardiging die naar aanleiding van dit soort berichtgeving ontstaat, is dan ook begrijpelijk. Het onlangs op 3 december 2012 gepubliceerde rapport naar aanleiding van het onderzoek van the Committee of Public Accountants naar de belastingheffing […]

Tags: ,

Partnerschap om belasting te ontlopen mag niet


Het aangaan van een zeer kort geregistreerd partnerschap met als enig doel panden over te dragen zonder daarover overdrachtsbelasting te betalen, geldt als wetsontduiking. Zo oordeelt de Hoge Raad vandaag In deze zaak waren twee personen gezamenlijk eigenaar van tien panden. Op 23 december 2003 zijn zij een geregistreerd partnerschap – gelijkgesteld aan een huwelijk – aangegaan waarbij alleen die tien onroerende zaken tot de gemeenschap van goederen zijn gaan behoren. Het partnerschap is op 24 december 2003 beëindigd. Vervolgens […]

Tags: , ,

Uw belastingaangifte al vanaf €29,95


“Leuker kunnen wij het niet maken maar wel véél makkelijker bij Innovest” De tijd van het jaar voor het doen van uw belastingaangifte is weer aangebroken. Voor velen van u is dit een periode van vragen en zoeken naar antwoorden omtrent uw aangifte. Door continue veranderingen in het belastinglandschap kan dit er voor zorgen dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Innovest Finance helpt u graag in deze periode en neemt deze zorg ook uit uw handen. […]

Echtscheiding en verplicht aflossen op de eigenwoningschuld


Wat gebeurt er met de eigenwoningschuld in de situatie van een stel dat gehuwd is in gemeenschap van goederen en in 2013 gaat scheiden? De man blijft in de woning wonen en koopt de vrouw uit. De waarde van de woning is € 300.000, de gezamenlijke eigenwoningschuld op de woning is € 320.000 (aflossingsvrij). De helft van de gezamenlijke eigenwoningschuld, zijnde € 160.000, behoort toe aan de man. Dit deel mag op basis van overgangsrecht aflossingsvrij worden voortgezet. Vervolgens koopt […]

Tags: ,