Monthly Archives: February 2013

Zakelijke kilometers voor ritten vanaf vakantieadres DGA


Gerechtshof Den Haag oordeelt dat de ritten die een dga met de auto heeft gereden in verband met het bezoek aan een zakenrelatie, als zakelijke kilometers zijn aan te merken. Aan de dga is door zijn bv een auto ter beschikking gesteld. De inspecteur verklaart dat de dga de bijtelling privégebruik auto vanaf 2008 achterwege mag laten. De dga heeft een rittenadministratie overgelegd. Onderdeel hiervan waren ritten vanaf het vakantieadres naar zijn woonhuis. De dga is namelijk tijdens zijn vakantie […]

Tags: ,

Toerekening overdrachtsbelasting bij gedeeltelijke schenking


Wie een onroerende zaak krijgt geschonken, mag in beginsel de geheven overdrachtsbelasting aftrekken van de schenkbelasting. Als sprake is van een gedeeltelijke schenking, moet men de overdrachtsbelasting evenredig toedelen tussen het geschonken en het zelf te betalen bedrag. Schenking van onroerend goed De schenking van een onroerende zaak geeft de fiscus in eerste instantie een reden om twee belastingen te heffen. Ten eerste moet de verkrijger van de onroerende zaak in beginsel schenkbelasting betalen als de schenker op het moment […]

Tags: , ,

Factureringsregels btw eenvoudiger


De factureringsregels voor de btw zijn eenvoudiger. Het gaat onder andere om aanpassing van de regels over: Uitreiken van facturen Om bij grensoverschrijdende transacties te bepalen van welke EU-lidstaat de presterende ondernemer de factureringsregels moet toepassen. Volledige en vereenvoudigde facturen In bepaalde gevallen, waarin de kans op fraude minder groot is, kan een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt. U mag een vereenvoudigde factuur uitreiken als het bedrag van de factuur niet hoger is dan € 100 (inclusief btw) of als de […]

Tags: ,

Aandachtspunten bij aftrek hypotheekrente na scheiding


Aan de hand van een rechtszaak komen enkele aandachtspunten bij aftrek hypotheekrente in de situatie van een echtscheiding aan de orde. De eigendomsverhouding isin beginsel bepalend. rechtszaak handelt over het volgende. De huwelijkspartners zijn ieder voor de helft eigenaar van de woning waarin ze met drie kinderen wonen. Ze zijn allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. In 2008 gaan zij uit elkaar en de man verlaat de woning. De vrouw geeft in haar aangifte voor het jaar 2008 op dat […]

Tags: ,

Werk-iPads medewerkers Belastingdienst vallen onder Werkkostenregeling


De Belastingdienst heeft het afgelopen jaar een deel van zijn medewerkers voorzien van een iPad voor hun werkzaamheden. iPads zijn een goed middel om goedkoper en effectiever te kunnen werken. Met behulp van iPads wordt de papierstroom teruggedrongen en wordt plaats- en tijdonafhankelijk werken veel beter mogelijk. Niet alleen op de kantoren, maar bijvoorbeeld ook buiten de deur. Bijvoorbeeld de buitencontrole en de invordering door deurwaarders. Het inzetten van iPads werpt hier vruchten af.Naast het zakelijke gebruik kan de iPad […]

Gezamenlijk ondernemen? Alleen op basis van gelijkwaardigheid


Ondernemen kan ook gezamenlijk plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een vennootschap onder firma (vof). Wil er sprake zijn van een reële vof, dan moet de samenwerking plaatsvinden op voet van gelijkwaardigheid als vennoten in een vof-verband en van een daarop gerichte wil van de partijen. Vennootschap onder firma Wanneer een natuurlijke persoon of een rechtspersoon een samenwerkingsverband wilt aangaan, heeft men de keuze uit een aantal rechtspersoonlijkheden. Een daarvan is de vennootschap onder firma (vof). Kenmerken van een vof […]

Tags: ,

Newer posts →